MediYoga fungerer mot stress og forebygger utbrenthet

Balanser energiene i kroppen og bli bedre på å håndtere stress

Mer enn 80 % av alle sykdommer vi har i dag, er stressrelaterte. For å håndtere stress bedre og forebygge utbrenthet må du ta hånd om energisystemet i kroppen din. Med et MediYoga-kurs øker du balansen i kroppen og kan få en lettere hverdag.

Finn Kurs

 

Energisystemet påvirker helsen

I yogaverden er både du og alle andre energivesener med en fysisk kropp. Mye skjer i livet, og det påvirker på ulike måter energien som strømmer gjennom kroppen. Innimellom går energisystemet på en smell, men det kan ta flere år før en forstyrrelse i energikroppen gir utslag i den fysiske kroppen. Dårlig helse eller sykdom kan skyldes noe som skjedde for flere år siden. En kanadisk undersøkelse som ble publisert i 2016, viser for eksempel av barn som har vært utsatt for overgrep, har større risiko for å få diabetes senere i livet.

Din energi påvirker hele deg

I yogaverden er sykdom energi som av en eller annen grunn har stagnert, sovnet eller blitt blokkert. Din energi påvirker alle deler og lag av deg: fysisk, mentalt og emosjonelt. Det betyr at du må gjøre alle tre delene friske igjen selv om ubalansen bare viser seg i én av dem.

Stressymptomer og stresshåndtering

Den amerikanske legeforeningen har gått ut og sagt at over 80 prosent av alle sykdommer i dag er stressrelaterte.
Stress starter i hjernen – hjernen oppfatter en trussel og reagerer ved å sende et signal om at kroppen skal utskille stresshormoner for å gi deg større sjanse for å overleve trusselen.
Hvordan skal du håndtere stresset du kjenner i kroppen? Stressymptomene kan du behandle, men selve stresshåndteringen må skje mentalt, ettersom det er der av- og påknappen er.

MediYoga-kurs med fem bestanddeler

Alle MediYoga-program består av fem deler som alle er like viktige, siden du må balansere både ditt psykiske og fysiske velvære:

• Fysiske øvelser (fysisk)
• Mudra/håndposisjoner (fysisk)
• Pustekontroll (fysisk og psykisk)
• Mantra/ord (psykisk)
• Fokus (psykisk)

Myke og tilsynelatende enkle øvelser går i dybden og balanserer hele deg: fysisk, psykisk og emosjonelt.

Alle øvelsene er rytmiske sammen med pusten. En øvelse er for eksempel den vanlige ryggfleksen, som hjelper alle energistrømmene i hele kroppen og kan føre til at energi begynner å sirkulere på steder der det tidligere har stått stille. Hvis du regelmessig gjør MediYoga, kan det dukke opp gamle minner og følelser, og kanskje til og med gamle smerter – det er en del av utrensningsprosessen. Og som med all rengjøring er det deilig når det er gjort. Hvis det dukker opp noe du lurer på når du utøver MediYoga, er du alltid velkommen til å kontakte oss.

Finn Kurs
Lost Connection